Spolu v Centru 5KA

 krouky2019 ka web

V rámci projektu Spolu v Centru 5KA nabízíme dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let pět pravidelných volnočasových kroužků a nepravidelný outdoorový kroužek.
Cílem kroužků je propojit děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit s majoritní společností v Rychnově nad Kněžnou. Jde o rozvoj vzájemných vztahů, tolerance, spolupráce mezi oběma skupinami. Zároveň rozvíjíme skrze volnočasové aktivity u dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit dovednosti potřebné pro úspěšnou integraci do společnosti (úspěšné navázání vztahů s mladými lidmi z majoritní společnosti, kompetence pro úspěšné studium, dovednosti potřebné pro úspěšnost v zaměstnání). Jedná se o schopnost přiměřené komunikace s vedoucími a dalšími účastníky, rozvoj sebevědomí, dochvilnost, zodpovědnost, vytrvalost, respektování pravidel, fair play apod. Všechny pravidelné kroužky jsou zdarma, u outdoorového kroužku může být malý příspěvek v závislosti na druhu aktivity.

Taneční kroužek: Tancování zumby a dalších podobných moderních tanečních stylů v tělocvičně pod Centrem 5KA. Zájemci o tanec se učí připravenou choreografii a zároveň rozvíjí vlastní taneční fantazii, připravují vlastní sestavy a mohou vystupovat před ostatními tanečníky.
Sportovní kroužek: Společné cvičení a sporty v tělocvičně pod Centrem 5KA nebo venku – fotbal, florbal, vybíjená, gymnastika atd. Děti se učí férové hře, spolupráci, zdravé soutěživosti a zároveň pomáhají s přípravou a úklidem tělocvičny.
Kroužek šití: Účastníci se budou pod dohledem vyučené vedoucí učit základní dovednosti spojené se šitím. Budou tak rozvíjet manuální dovednosti, vlastní fantazii a kreativitu a získají nové znalosti, které budou moci dále využít například při výběru školy pro další vzdělání.
Kroužek vaření: Vaření nebo pečení v kuchyňce Centra 5KA pod dozorem zkušené vedoucí. Děti pomáhají s kuchařskými pracemi, jako je krájení, strouhání, míchání, zadělávání těsta a učí se kuchařské postupy a recepty. Jídla vybírá vedoucí s ohledem na možnosti kroužku a přání dětí. Zároveň se děti učí základy stolování a úklid po vaření a jídle. Z kroužku si odnesou recept pokrmu, který se učily připravovat.
Kroužek deskových her: Účastníci se mohou učit pravidla řady deskových her a ty pak společně hrát. Kromě trénování logiky k dosažení vlastního vítězství se účastníci učí i spolupracovat s ostatními a myslet dopředu (například vymýšlet taktiku).
Výtvarný kroužek: Děti za pomocí různých výtvarných technik tvoří výrobky, které si pak odnášejí domů nebo jimi zdobí prostor Centra 5KA. Jde o vyrábění z papíru, techniku decoupage, scrapbook, tvoření se samotvrdnoucí hmotou apod. Děti mohou rozvíjet jemnou motoriku a svoji kreativitu.
Outdoorový kroužek: Účastníci se věnují venkovním aktivitám pod dohledem vedoucího. Společně hrají airsoft, baseball, nebo se účastní výletu, kde si například zkusí připravit táborák. Tento kroužek probíhá nepravidelně i v závislosti na počasí.


Projekt Spolu v Centru 5KA probíhá i díky finanční podpoře Nadačního fondu Albert, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Města Rychnov nad Kněžnou.

Naše projekty

Agape5ka E-shop Rybka